Çatı Ges Uygulamaları

Elektrik maliyetlerindeki sürekli ve öngörülemez artışlar işletmelerin karlılıklarını olumsuz yönde etkilemiş, enerji giderlerini azaltmak şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.
Çatı üzerine kurulan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santralleri (GES) 12 Mayıs 2019’da yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde sağlanan destek mekanizmaları sayesinde enerji maliyetlerini düşürmedeki en önemli seçenek olmuş, başta fabrika ve depo gibi geniş çatı alanlarına sahip işletmeler tarafından ilgi odağı olmuştur.
Fakat işletmelerin ana iş kolundan oldukça farklı dinamiklere sahip olan ve doğru teknik bilgi birikimi gerektiren GES kurulumu ve işletimi yatırımcılar için birçok riski de beraberinde getirmektedir. Yapılacak yatırımın 30 yıllık ekonomik ömre sahip olduğu düşünülür ise yanlış bir tercih büyük zararlara sebep olabilmektedir.