escosolar3.jpeg
EscoSolar

ESCOSOLAR ÖNERİSİ NEDİR?

EscoSolar Şirket Kümelenmesi

  • ESCOSOLAR; AKENERJİ ile birlikte Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında, ESCO Modeli ile Çatı Üzeri Güneş Santrali Projelerini hayata geçiren Yetkilendirilmiş İş Geliştirme ve Yönetim Platformudur.

AKENERJİ kurumsal çatısı altında projeler geliştirir, tüm uygulama ve işletme süreçleri yöneterek projelerin hayata geçirilmesini sağlar., partner ve müşterilerine çözümler ve uzun soluklu ticari birliktelikler önerir.

EscoSolar Önerisi Nedir?

ESCO Hizmet Modeli, işletmeler adına enerji giderlerini optimize edebilecek teknoloji ve enerji yatırımlarının tüm finansman, tasarım ve mühendislik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile projelerin yüksek performansla çalıştırılması sorumluluklarını tamamen üzerine alan bir model olup dünyada başarı ile uygulanmaktadır.

Ülkemizde yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle «Enerji Performans Sözleşmesi» olarak tanımlanmıştır.

ESCOSOLAR, müşterilerine önermiş olduğu bu modelle herhangi bir bedel ödemeksizin kendi Güneş Enerji Santrallerini kurma ve enerji maliyetlerini düşürme fırsatı tanır.

“Neden Güneş Enerjisi?”

Yatırımcılar, çeşitli nedenlerle güneş enerji sistemlerine yatırım yapmaya karar verirler. Güneşi iyi bir finansal yatırım olarak görmenin yanı sıra daha sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapmak istenmektedir. Sınırlı fosil yakıt kaynaklarının korunması ve temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesine destek olmakta güneş yatırımlarının önemli avantajlarındandır.

Kurumlar ve endüstriyel firmalar ise solar yatırımlarını, artan elektrik maliyeti riskini azaltan bir iyileştirme olarak düşünmekle birlikte, sürdürülebilirlik politikaları içerisinde marka güvenilirliklerini arttırarak pozitif ayrışım ve rekabet gücü yaratmak istemektedirler.

Nedeni ne olursa olsun, güneş enerjisinin gelecek için en çok tercih edilen enerji kaynağı olacağı açıktır.

İşletmeme Güneş Enerji Santrali kurmak istiyorum,
Ancak;

→ Araştırmak İçin Zaman, 
→ Finansal Yükler,
→ Geri Ödeme Süresi,
→ Doğru Mühendislik,
→ Ekipman ve İşçilik Kalitesi,
→ İşletme, Bakım ve Onarım,
→ Uzun Dönem Performans,
→ Başvuru Süreci,
→ Mahsuplaşma Süreci, konularında endişeliyim.

“ESCOSOLAR Önerisinde; Çatı GES Kurulumuna Yönelik MÜŞTERİ’ nin Tüm Endişeleri ve Soru İşaretleri,Ön Görülemeyen Riskler de Dahil Olarak, Tüm Sorumluluklarıyla Birlikte Bedelsiz Olarak Üstlenilerek Giderilir…”

EscoSolar Ne Öneriyor?

Ülkemizde yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle Enerji Performans Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.
ESCOSOLAR, müşterilerine önermiş olduğu bu modelle herhangi bir bedel ödemeksizin kendi Güneş Enerji Santrallerini kurma ve enerji maliyetlerini düşürme fırsatı tanır.