Farkımız

Günümüzün dinamik pazar koşullarında işletmeler her geçen gün rekabet güçlerini artırmaya yönelik ilerlemeler gerçekleştirme çabası içerisindeler. Bunu da genel olarak hizmet kalitelerini artırarak veya giderleri azaltarak başarabilmektedirler. Bu rekabet ortamında, şirketlerin rakiplerinden kendilerini ayırt edecek yeni bir hizmet arayışı içerisine girmeleri veya kârlılıklarını artıracak yeni iş modellerine başvurmaları kaçınılmaz hale gelmektedir.
Enerji giderlerinin azaltılması, işletmelerin en önemli sorunlarından biridir. Bu anlamda yeni ve yüksek verimli enerji üretim yöntemlerine yönelmek, işletmelere finansman, uygulama ve mühendislik ile tercih edilen yöntem veya sistemlerin yüksek performansla çalıştırılması sorumluluklarını da getirmektedir.
ESCO Yapısı, hizmet modeli gereği işletmeler adına enerji giderlerini optimize edebilecek söz konusu teknoloji ve enerji üretim yatırımlarının tüm finansman, uygulama ve mühendislik ile yüksek performansla çalıştırılması sorumluluklarını tamamen üzerine alan bir yapı olup dünyada başarı ile uygulanmaktadır.