Güncel Mevzuatla Uyum

İşletmelerin enerji ihtiyaçlarını Güneş Enerjisi ile karşılamalarına yönelik olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan yeni kanun ve yönetmeliklerle desteklenmekte ve her geçen gün uygulamaların önü daha da açılmaktadır.
Son yapılan yasal düzenlemelerle uygulaması yapılacak Güneş Enerjisine dayalı projelere, aşağıda belirtilmiş olan ilave avantajlarda sunulmuştur;
Üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla mevcut “Bağlantı Gücünü” aşmamak üzere güneş santrali kurulabilecektir.
Aylık mahsuplaşma esnekliği sağlanabilecektir.
İhtiyaç fazlası elektrik kendi abone grubundaki tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden 10 yıl boyunca satın alınabilecektir.
10 yıl boyunca veriş yönü dağıtım bedeli %100 indirimli olarak değerlendirilebilecektir.
Çekiş yönü dağıtım bedeli %50 indirimli olarak dikkate alınacaktır. ESCOSOLAR tarafından gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan Güneş Enerji Santralleri müracaat, projelendirme, uygulama, izin ve belgelendirme bütünlüğü açısından konuyla ilgili resmi kurum ve kuruluşların yayınlamış olduğu güncel kanun ve yönetmeliklere tam olarak uyumludur.