Hefeflerimiz

Enerji ile ilgili yaşadığımız problemlerin her geçen gün kendini daha fazla hissettirdiği bir dönemde “Yenilenebilir Enerji”, gelecek için umut olmaya devam ediyor. Yenilenebilir Enerji denildiğinde akla ilk gelen Güneş Enerjisi; hem bir enerji kaynağı olarak yaygın olması hem de maliyetinin düşüklüğü nedeniyle yatırım dünyasında hızlı bir yükseliş içerisinde.
Geleceğin enerji ihtiyacı, Yenilenebilir Enerjiden karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda normal yakıtlar yerini Güneş, Rüzgar, ve Hidroelektrik enerjisine bırakacak. Doğalgaz ve kömür yüksek maliyeti nedeniyle yatırımcıları zorlarken Güneş Enerjisi tamamen sınırsız ve ücretsiz bir kaynak olarak ön plana çıkıyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefinde olan ülkemiz açısından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının aktif olarak kullanımı önem arz etmektedir.
Kendisine Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Projeleri’ni hedef belirleyen ESCOSOLAR, “ESCO” Energy Service COmpany / Enerji Servis Şirketi ve “SOLAR” Güneş Uygulamalarını bir araya getiren yönetim ve organizasyon yapısıdır.