escosolar4.jpeg
EscoSolar

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Serbest tüketici kimdir?

Bir önceki takvim yılına ait tüketim değerleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) belirlediği sınırın içinde ‘2014 yılı için 4.500 kwh (kilowatt saat)’ veya üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici olarak tedarikçisini seçme serbestliğine sahiptir. Başka bir ifade ile aylık elektrik faturaları 2014 yılı için yaklaşık 130 TL ve üzeri olan tüketicileri ifade eder. Bu limitin 2015 yılında EPDK tarafından sıfıra düşürüleceği yani bir başka ifadeyle tamamen kaldırılacağı beklenmektedir.

Teşvik kapsamında olan abonelerin durumu nedir?

Türkiye’nin kalkınmada öncelikli illeri kapsamında bulunan ve ilgili bakanlıklardan geri ödeme şeklinde teşvik alan abonelerin, bu teşviki sanayi ve ticaret odalarına yapılan başvuru ile alıyor olmaları şartı ile, teşvik kapsamında yer almaları aynı zamanda serbest tüketici statüsüne girmeleri için engel teşkil etmemektedir. Bu aboneler tedarikçilerini değiştirmeleri durumunda yeni tedarikçisinden gelen indirimli faturaları ibraz ederek aynı teşviki almaya devam edebilirler.

Kamu kuruluşları da serbest tüketici olabilir mi?

Kamu kuruluşları örneğin belediyeler, hastaneler, okullar, yurtlar vb. serbest tüketici kapsamında değerlendirilebilecek aboneliklerdir.

Bir önceki takvim yılında serbest tüketici limitini geçemeyen ancak içinde bulunduğu yıl limiti geçeceğini öngören tüketicilerin izleyeceği prosedür nedir?

Bu gibi durumlarda tüketici bizzat bağlı bulunduğu dağıtım şirketine müracaat ederek, içinde bulunduğu yıl tüketimlerinin arttığını ve serbest tüketici limitini geçeceğine dair bir taahhüt dilekçesi verip serbest tüketici belgesi almak üzere başvuruda bulunmalıdır. Tüketici bu belgeyi aldığında serbest tüketici olmaya hak kazanır.

Serbest tüketiciye tedarik edilen elektrik nasıl sağlanmaktadır?

Serbest tüketici statüsündeki elektrik tükeketicisine elektrik nakil hatları aracılığı ile tedarik edilmektedir. Yeni hat çekimi, sayaç değişimi gibi teknik değişiklikler bölgede halihazırda nakil hattı bulunması durumunda söz konusu değildir. Elektrik, üretim tesislerinden nakil hatlarına transfer edilir, buradan da tüketiciye ulaşır. Oluşturulan havuz sistemi sayesinde hangi üreticinin şebekeye ne kadar elektrik verdiği tespit edilebildiğinden tüketicinin anlaşma yaptığı tedarikçi ile ilgili fiyatlandırma, sisteme ne kadar enerji verdiği ya da sistemden ne kadar enerji çektiği bilinmektedir.

Serbest tüketici olunması durumunda tüketilen elektriğin gücünde bir değişiklik yaşanır mı?

Serbest tüketici olunduğunda elektriğin niteliğinde hiçbir değişiklik yaşanmamaktadır.

Elektrik sektöründe gündüz, puant, gece zaman dilimleri ne demektir?

Gündüz 06:00 – 17:00 arasındaki zaman dilimini ifade eder.
Puant 17:00 – 22:00 arasındaki zaman dilimini ifade eder.
Gece 22:00 – 05:00 arasındaki zaman dilimini ifade eder.

Serbest tüketicilere uygulanan indirim oranları faturanın tamamına yansıyor mu?

Serbest tüketicilere uygulanan indirim oranları, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifede yer alan birim fiyatların üzerinden hesaplanmaktadır.

Fatura oluşturulması esnasında yasal olarak müşteriden tahsil edilmesi gereken bedeller (Enerji Fonu , TRT Payı, BTV, Kayıp / Kaçak, Sistem Kullanım Bedelleri) üzerine mevzuat gereği herhangi bir indirim uygulanamamaktadır.

Esco Solar’dan elektrik tedarik etmek isteyen serbest tüketicilerden istenilecek evraklar nelerdir?

- İmza Sirküleri Fotokopisi,
- Serbest tüketici belgesi fotokopisi,
- Alım-satım bildirim formu (IA-02)
- Sayaç bilgi formu (K02)
- Tüketicinin Akenerji’den önce özel bir tedarikçiden elektrik temin ediyor olması halinde UEVÇB Etso kodu,
- Abonelik sözleşmesi.

Anlaşma sürecinde herhangi bir teminat talep ediliyor mu?

Piyasada faaliyet gösteren mevcut diğer şirketlerin de uygulamalarına uygun olarak 2 aylık fatura tutarında banka teminat mektubu veya yine aynı meblağda Doğrudan Borçlandırma Sisteminde (“DBS”) limit tanımlanması suretiyle tesis edilecek teminat istenilmektedir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ne demektir? Nasıl yapılır?

DBS; firmaların müşterilerinin fatura bedellerinin tahsili için anlaşmalı olduğu bankalar vasıtası ile müşteriye kredi limiti tahsis edilmesi suretiyle işleyen bir sistemdir.

Akenerji olarak, müşterilerimizin tercih şansını artırmak için birden fazla banka ile DBS anlaşması yapmaktayız. İlçelerde bulunabilecek bankalar öncelikli olarak tercih edilir. Fatura bedeli, müşterinin faturasının son ödeme tarihine kadar, hesabında bulundurduğu tutardan bankanın gerçekleştirdiği havale işlemi doğrultusunda ödenmektedir. Müşteri, son ödeme tarihine kadar fatura bedeli kadar meblağı hesabında bulundurmadığı ya da eksik bulundurduğu takdirde banka ödemeyi, tanımlanan kredi limiti dahilinde gerçekleştirecektir. Fatura tutarı, banka tarafından müşteriye açılan DBS kredi hesabından, tedarikçiye son ödeme tarihinde ödenir. Bundan sonra müşteri kullanılan kredi miktarını banka ile olan anlaşması çerçevesinde bankaya ödeyecektir. Banka, anlaşma şartları doğrultusunda son ödeme tarihine kadar ödenmemiş faturalar için müşteriye gecikme faizi uygulayabilmektedir, ancak müşteri bankaya yapacağı ödemeyi geciktirmediği takdirde herhangi bir gecikme bedeli ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir.

Reaktif enerji ne demektir?

Tedarikçi firmalar, tüketiciye aktif enerji tedarik etmekle yükümlüdür. Sayaçların üzerinden geçen elektrik yükünün doğru tespit edilememesi reaktif kullanım olarak adlandırılmaktadır ve bunun sonucunda mevzuatça düzenlenen reaktif ceza bedeli tahakkuk etmektedir. TEDAŞ görevlileri tarafından tespit edilen reaktif kullanım ayrıca TEDAŞ tarafından düzenlenen fatura ile müşteriden tahsil edilir. Müşterinin reaktif ceza ödememesi için işletme bünyesindeki kompanzasyon panolarının bakımını düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir. Reaktif ceza müşterinin serbest tüketici niteliği kazanması ile ilgisi olmayıp, tamamen teknik bir konudur. Tüketiciler arasında farkında olmadan yıllarca cezalı fatura ödeyen aboneler ile karşılaşılabilmektedir.

Esco Solar tarafından müşterilerine faturalar nasıl iletilmektedir? E-posta yolu ile fatura gönderimi mümkün müdür?

Faturalar anlaşmalı kargo şirketlerince gönderilmektedir. Eğer müşteri faturalarının e-posta ile gönderilmesini talep eder ise faturalar abonenin e-posta adresine e-mail yoluyla da gönderilebilmektedir.

Müşterinin sayacı hangi özellikte olmalıdır?

Uygunluk kriterleri dağıtım şirketi bazında farklılık gösterebildiği için mutlaka dağıtım şirketi yetkililerinden bilgi alınmalı ve mevzuata uygun sayaç kullanmalıdır.