solar_main.jpg
EscoSolar

Sosyal Kazançlar

Sosyal Kazançlar

  • Kuruluşların marka güvenini ve sosyal sorumluluğunu geliştirmesine yardımcı olur.
  • Sürdürülebilirlik politikalarını destekler.
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda bilinirlik ve prestij sağlar.
  • Sektörel bazda pozitif ayrışım yaratır ve rekabet gücünü arttırır.

ESCOSOLAR Önerisinde;

Kurulan Güneş Santralinin Üretmiş Olduğu Elektrik Enerjisi, Yenilenebilir/Yeşil Enerji Olarak Sertifikalandırılabilir.