low-angle-view-of-solar-panels-against-sky-ED5WY8H-scaled.jpg
EscoSolar

ESCOSOLAR ÖNERİSİ NASIL ÇALIŞIR?

  • Kapasite, Süre, Hesaplama Yöntemi
  • Müşteri ile Enerji Üretimi ve Yönetimi Odaklı Enerji Performans Sözleşmesi İmzalanır.
  • ESCOSOLAR, Mevzuata Uygun Olarak Santrali Kurar, Devreye Alır ve İşletir.
  • Mahsuplaşma, Enerji Yönetimi
  • Proje, Başvuru, Entegrasyon
  • Müşteri Sözleşme Süresi Boyunca Hizmet Bedeli Ödemelerini ESCOSOLAR’ a Yapar.
  • Bedelsiz Devir Gerçekleştirilir
  • Sözleşme Süresi Sonunda ESCOSOLAR Santrali Devreder.

ESCOSOLAR Önerisinde;

Tüketim İhtiyacına En Uygun Güneş Santrali, MÜŞTERİ’nin Mevcut Sistem ve Yapılarına Zarar Verilmeden Kurulur ve İşletilir.