cases-details.jpg
EscoSolar

Güncel Mevzuatla Uyum

ESCOSOLAR MODELİNİN GÜNCEL MEVZUATLA UYUMU NEDİR?

İşletmelerin enerji ihtiyaçlarını Güneş Enerjisi ile karşılamalarına yönelik olarak EPDK tarafından yayınlanan yeni kanun ve yönetmeliklerle desteklenmekte ve her geçen gün uygulamaların önü daha da açılmaktadır.

  • Üretim ve tüketim noktası ayni olmak şartıyla, Bağlantı Gücünü aşmamak üzere Güneş Santrali kurulabilecektir.
  • Aylık mahsuplaşma esnekliği sağlanabilecektir.
  • İhtiyaç fazlası elektrik kendi abone grubundaki tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden 10 Yıl boyunca satın alınabilecektir.
  • 10 Yıl boyunca veriş yönü dağıtım bedeli %100 indirimli olarak değerlendirilebilecektir.
  • Çekiş yönü dağıtım bedeli %50 indirimli olarak dikkate alınacaktır.
Esco Solar Tarafından Önerilen Model

Başvuru, Projelendirme, Uygulama, İzinler ve Belgelendirme Bütünlüğü Açısından, Konuyla İlgili Resmi Kurum ve Kuruluşların Yayımlamış Olduğu Güncel Kanun ve Yönetmeliklere Uyumludur.